+34 902 480 580

INFO@SIACERT.COM

SOLUCIONS

Usamos cookies propias y de terceros que entre otras cosas recogen datos sobre sus hábitos de navegación para mostrarle publicidad personalizada y realizar análisis de uso de nuestro sitio.
Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. OK Más información

SiaCert Trusted Services disposa d'una àmplia gamma de productes i solucions tecnològiques orientats a obtenir el màxim potencial de la signatura electrònica en el desenvolupament dels processos de negoci.

 

Però l'important és identificar on la signatura electrònica aporta beneficis en l'organització. En general aquests beneficis poden venir per la part d'habilitar transformacions digitals que facilitin noves línies de negoci, per exemple apropant processos al client o a l'usuari final, la qual cosa pot ser especialment interessant en l'activitat de banca i assegurances orientada a les PIMES. Altres beneficis vénen per la part de reducció de costos que s'aconsegueixen eliminant els tràmits en paper, la qual cosa és d'aplicació  transversal en totes les organitzacions.

 

SiaCert Trusted Services, a través del seu gran equip professional, facilita als seus clients totes les fases d'integració de projectes incloent l'assessoria jurídica, la consultoria per a l'adequació de processos a la signatura electrònica, els desenvolupaments d'integració fins a finalment el subministrament de certificats i serveis de confiança.

 

 

Conegui les nostres solucions per sectors

La Banca es pot beneficiar dels avantatges que suposen els certificats digitals en els aspectes d'autenticació dels clients, com ja està establert en la llei LLEI 56/2007, de Mesures d'Impuls de la Societat de la Informació, i sobretot en els aspectes de garantia jurídica, aspecte d'especial importància en les transaccions de Banca Privada i Banca d'empresa, on a més es pot aportar la comoditat d'ús i la mobilitat.

 

D'altra banda, SIACert ajuda a la Banca com totes les grans organitzacions que tenen una multitud de participants en els seus ecosistemes de negoci: proveïdors, prestadors de serveis, subcontractats,… amb els quals en aplicar signatura electrònica es poden engegar procediments d'eliminació de paper amb els quals generar considerables estalvis de costos i a més avantatges de gestió de la informació i millores en les garanties jurídiques i compliment de normatives i seguiment de sistemes de qualitat.

 

 

Banca

Assegurances

Les companyies d'assegurances es troben amb el repte de gestionar els tràmits amb multitud de proveïdors i subcontractats, molts d'ells petites empreses i autònoms, i en alguns casos repartits pel món. La supressió del paper en tots aquests processos genera immediatament considerables estalvis de cost i el que és més important, més agilitat a l'hora d'adaptar-se a nous processos de negoci, i garantia jurídica i compliment normatiu.

 

SIACERT Trusted Services facilita totes les tasques per subministrar identitats electròniques i l'adaptació dels processos a la signatura digital, alhora que es facilita el seu ús per part dels participants en els diferents processos.

A més, els certificats SSL de Entrust.net poden suposar un considerable estalvi en costos de renovació i també en facilitat de gestió.

 

Indústria i Energía

En un entorn competitiu i globalitzat és important combinar l'agilitat i temps d'intercanvi de contractes i altres transaccions d'informació amb el control de riscos i les garanties jurídiques necessàries.

 

La indústria treballa amb multitud de proveïdors amb els quals intercanviar dissenys i especificacions que arriben a tenir caràcter contractual, ordres de treball, albarans,… I també documents relatius als registres de qualitat, compliment de normatives, riscos laborals. Tot això genera ingents quantitats de paper el tractament del qual és costós en recursos, diners i temps, a més dels problemes ocasionats pel seu arxiu i conservació. Els serveis de confiança de SiaCert permeten donar una solució efectiva i econòmica  a tots aquests problemes, fins i tot en entorns de negoci internacional, combinant la signatura electrònica amb l'assessoria jurídica i els procediments de registre intel•ligent.

 

 

 

 

 

 

 

 

Les empreses de comunicacions es poden beneficiar de forma immediata dels serveis de SiaCert en les seves relacions amb franquiciats, proveïdors i subcontractats, permetent transaccions més segures, àgils i de molt menor cost.

 

De la mateixa manera es pot beneficiar les seves relacions amb els seus clients corporatius, permetent major flexibilitat i temps de resposta en la promoció de nous serveis, evitant els problemes derivats de la falta de documents signats efectivament.

 

 

Telecomunicacions

Les grans organitzacions de Comerç i Distribució compten amb un nombrós grup de proveïdors i col•laboradors com a transportistes, etc. La reducció dels tràmits en paper  aconsegueixen importants estalvis de cost, i a més s'eviten errors de subministrament.

 

La gestió de proveïdors amb signatura digital permet a més la millora dels processos de qualitat, i la traçabilitat dels subministraments.

 

 

Comerç i Distribució

Les Administracions Públiques són les que sens dubte tenen el major potencial de beneficis, atès que gràcies a les noves iniciatives al voltant del DNI Electrònic, com el DNIe 3.0 (suport NFC) i sobretot el DNI en el Núvol mitjançant el servei Cl@ve, la major part dels seus usuaris (ciutadans) estan en disposició d'utilitzar els procediments electrònics. Però això comporta que també dins de la pròpia Administració els funcionaris puguin gaudir de les mateixes eines, o els avantatges de signatura en mobilitat.

 

Els Ajuntaments i Diputacions poden accelerar i abaratir els seus processos de gestió de serveis subcontractats, perquè empreses, autònoms i tercers poden disposar de mecanismes còmodes i efectius per obtenir certificats o aplicar la signatura.

 

En les Comunitats Autònomes, la Justícia pot permetre un accés més flexible d'advocats i procuradors, que poden fer ús de la signatura en  mobilitat, agilitant les notificacions i evitant desplaçaments innecessaris als jutjats.

En tots els organismes públics, les relacions amb tercers (proveïdors, subcontractats, etc.) suposa l'intercanvi de múltiples documents per raons de contractació, gestió, control de qualitat. Cada tràmit electrònic pot suposar uns estalvis de desenes d'euros enfront de la mateixa transacció en paper, amb el que aquests projectes aporten les millores del servei i interessants tornades de la inversió.

 

 

Administracions Públiques

Serveis de Salut

SIACERT Trusted Services està portant solucions molt rendibles en els projectes de recepta electrònica. Per exemple, si el sistema actual està basat en targeta, les facilitats en velocitat d'execució de la signatura de la recepta, i sobretot evitar els problemes d'oblit o extraviament de la targeta poden suposar estalvis de centenars de milers d'euros al mes.

 

D'altra banda els Serveis de Salut poden beneficiar-se de l'aplicació de la signatura electrònica en relació amb proveïdors i subcontractats, per eliminar i abaratir els tràmits en paper.

 

 

Solucions Transversals

Independentment de l'activitat, tota les organitzacions disposen de funcions o departaments on l'aplicació de signatura electrònica pot aportar importants beneficis o estalvis en els costos d'operació, per exemple en les funcions de Gestió, Representació i Consells d'Administració, en els departaments de Recursos Humans o Compres, en la Gestió de Proveïdors i Serveis, etc.